กีฬาเพื่อสุขภาพ

กีฬาเพื่อสุขภาพ 1.กีฬาเพื่อสุขภาพ คือ กีฬาที่ออกกำลังกายเบาๆไม่ได้ใช้แรงมากเป็นกลายผ่อนคลายตัวเราและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่เกิดขึ้นทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ตลอดเวลา เช่น การเล่นโยคะ เต้นรำ เปตอง และเต้นแอโรบิค เป็นต้น เป็นกิจกรรมในครอบครัวที่เราทำร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 1.1 ประวัติการเล่นโยคะ โยคะ (Yoga) ถือกำเนิดในประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปีที่แล้ว โดยในสมัยโบราณนั้นมนุษย์ได้ค้นคว้าเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับความเข้าใจในความเป็นอยู่ของตนเอง อดีตมีการจารึกถ้อยคำด้วยตัวอักษรความรู้ที่สำคัญๆ ทั้งหมด ถูกส่งผ่านคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง

Read more