การแข่งขันกีฬาความเร็ว

ประเภทของการแข่งขันกีฬาความเร็ว ประเภทของการแข่งขันกีฬาความเร็ว มีอยู่ 3 ประเภท นั้นคือ 1.การแข่งขันประเภทไม่ใช้อุปกรณ์ คือ กีฬาที่ไม่มีการใช้อุปกรณ์อะไร มีแค่คู่แข่งเท่านั้นที่จะแข่งขันกัน คือ กีฬาว่ายน้ำ 1.1 ประวัติกีฬาว่ายน้ำ         กีฬาว่ายน้ำ (Swimming)

Read more