การแข่งเป็นคู่แข่งขัน

การแข่งเป็นคู่แข่งขัน ประเภทของการแข่งเป็นคู่แข่งขัน ประเภทของการแข่งเป็นคู่แข่งขัน มีอยู่ 3 ประเภท 1. การแข่งขันแบบต่อสู้ คือ การแข่งขันแบบต่อสู้ก็จะมี มวยไทย ยูโด เทควันโด คาราเต้ ฟันดาบ มวยสากล และคาโปเอร่า กีฬาประเภทนี้ก็เป็นการต่อสู้ระหว่างคู่ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม ต่อสู้จนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ จนกว่าจะชนะได้

Read more