ประโยชน์ของการเล่นกีฬา

  การเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ที่พอดีอยู่เสมอ จะมีผลดีต่อร่างกาย ดังนี้ 1. ระบบหมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น หลอด เลือดมีความยืดหยุ่นตัวดี ชีพจรขณะพักลดลง ซึ่งแสดงถึง ประสิทธิภาพสำรองของหัวใจดีขึ้นสามารถทำงานได้ดี 2. ระบบหายใจ ถุงลมหด และขยายยืดตัวได้ดี ปอดแข็งแรง 3. ระบบกล้ามเนื้อ

Read more